Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Do kasy

MEGAdur EP 2 K

MEGAdur EP 2 K

232,47 zł brutto

Do koszyka

258,30 zł brutto

(cena obniżona o 10 %)

Dostępność na zamówienie ok. 7 dni

Obniżona cena!

Specjalny materiał epoksydowy do wykonywania posadzek z wypełnieniem kwarcowym o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. Opakowania: 5 kg, 20 kg

Więcej szczegółów

Wybierz kolor:

Inne kolory RAL dostępne na zamówienie.

Karta techniczna:MEGAdur EP 2 K ikona

Opis:

MEGAdur EP 2 K jest specjalnym, dwuskładnikowym, samorozlewnym, chemoutwardzalnym, barwnym materiałem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania szczelnych, grubowarstwowych posadzek o ekstremalnej odporności mechanicznej i chemicznej, wypełnianych kruszywem kwarcowym - standardowym lub barwionym (tzw. MIX) - o gładkiej lub antypoślizgowej (szorstkiej) fakturze powierzchni. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:

-  Posadzka z wypełnieniem kwarcowym, o fakturze gładkiej lub antypoślizgowej (szorstkiej), bardzo wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej (wysoka twardość, szczelność, odporność na ścieranie, uderzenia oraz działanie agresywnych substancji), stosowana w strefach o dużych i bardzo dużych obciążeniach (zakłady produkcyjne, kuchnie przemysłowe, ubojnie, zakłady przetwórcze, intensywnie użytkowane magazyny, warsztaty mechaniczne, rampy załadowcze i parkingi wewnętrzne, laboratoria chemiczne itp.)

-  Wysokowytrzymała, szczelna i odporna na czyszczenie posadzka o fakturze antypoślizgowej (szorstkiej) przeznaczona do pomieszczeń z produkcją mokrą (np. zakłady branży spożywczej: rzeźnie, przetwórnie owoców, mleczarnie, browary, wytwórnie napojów itp.)

-  Gładka posadzka stosowana w wysoko obciążonych strefach wymagających łatwego utrzymania czystości (np. pomieszczenia produkcyjne przemysłu spożywczego, zakłady farmaceutyczne i opieki zdrowotnej)

-  Barwna, cienkowarstwowa powłoka ochronna o wysokiej trwałości, odporności na ścieranie oraz znakomitej estetyce wyglądu (zastosowanie: pomieszczenia techniczne, średnio obciążone hale produkcyjne, magazyny podręczne, strefy socjalne, sterownie i pomieszczenia kontroli itp.)

-  Podstawowy składnik kwarcowych systemów posadzkowych: MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR oraz MEGAdur KWARC 400 KOLORMIX

Właściwości

-   Ekstremalnie wysoka twardość i wytrzymałość mechaniczna (na ścieranie, uderzenia, przebicie itp.)

-   Bardzo wysoka odporność chemiczna

-   Tworzy gładkie lub szorstkie, jednolite, pozbawione fug, szczelne powłoki, nieprzepuszczalne dla wody
i innych cieczy

-  Nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych

-  Możliwość stosowania jako system wylewny oraz powłokowy (cienkowarstwowy)

-  Łatwość utrzymania w czystości

-   Faktura powierzchni gładka lub antypoślizgowa (szorstka)

-   Produkt bezrozpuszczalnikowy

Okres przydatności / przechowywanie:

Okres przydatności do użycia wynosi min. 12 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem składowania w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE TECHNICZNE:

Postać:

rozlewna ciecz

- składnik A (baza)

modyfikowana żywica epoksydowa

- składnik B

utwardzacz aminowy

Gęstość mieszaniny

~1,35 kg/dm3

Twardość

135 MPa

Ścieralność na tarczy Boehmego (wg PN-EN 1338)

2220 mm3/ 5000 mm2

Zużycie teoretyczne:

 

- jako gładka powłoka posadzkowa (posadzka cienkowarstwowa) lub chemoodporna powłoka ochronna (zużycie czystej żywicy bez dodatku kruszywa)

ok. 0,45 kg/m2 na jedną warstwę

- jako posadzka wylewna z wypełnieniem kwarcowym (żywica wymieszana i/lub zasypana kruszywem kwarcowym - system MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR / KOLORMIX)

ok. 0,95 kg/m2 na 1 mm (zużycie czystej żywicy)

Wydajność praktyczna (zużycie praktyczne)

jest uzależniona m.in. od chłonności podłoża, warunków panujących podczas aplikacji, techniki nakładania, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni oraz strat nanoszenia

Czas utwardzania (w temperaturze +20°C)

- ruch pieszych

- pełne obciążenie

 

- po 12 h

- po 7 dniach

Zalecana temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji

min. +10°C

max +30°C

Kolor

zgodnie z listą asortymentową wg palety RAL

DANE APLIKACYJNE:

Przygotowanie
podłoża:

Podłoże betonowe - powinno być wykonane zgodnie z normami budowlanymi. Powierzchnia betonu powinna być mocna, sucha (powierzchniowa wilgotność < 5 %), równa, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty betonu oraz stare powłoki - należy usunąć. Wymagane spadki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym. Nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować, a ubytki naprawić. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Średnia wartość próby pull-off (powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie) powinna wynosić minimum 1,5 MPa. Należy przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu oraz materiałów naprawczych. Przed aplikacją materiału podłoże betonowe należy dokładnie odpylić i odkurzyć, a następnie zagruntować odpowiednim materiałem gruntującym np. MEGAdur EP 0 GF, MEGAdur EP 0 G lub MEGAprotect EP 13. W określonych przypadkach możliwe jest nakładanie materiału bez wcześniejszego gruntowania podłoża.

W przypadku „świeżego” betonu (od 4 do 10 h od wyprodukowania mieszanki betonowej o w/c ≤ 0,45) warstwę gruntującą i/lub impregnującą należy wykonać z materiału MEGAiso EP.

Przygotowanie
materiału:

Wymieszać wstępnie składnik A, a następnie - zachowując właściwe proporcje obu składników - dodać składnik B (utwardzacz) i całość dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła (300÷400 obr/min), unikając napowietrzenia materiału. W przypadku dodatku kruszywa kwarcowego, dodawać je stopniowo w odpowiedniej ilości do mieszaniny. Mieszanie prowadzić przez co najmniej 3 min, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. Należy pamiętać o wymieszaniu materiału także przy ściankach i dnie pojemnika. Mieszaninę przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać.

Złe wymieszanie może spowodować wystąpienie nieutwardzonych miejsc, przebarwień i innych wad powłoki. W niskich i wysokich temperaturach otoczenia, zalecane jest przechowywanie składników materiału w temperaturze +20°C przez co najmniej 12 godzin przed użyciem.

Proporcje mieszania składników A i B:

Nazwa na opakowaniu

Proporcje mieszania

wagowo

objętościowo

MEGAdur EP 2 K składnik A

3,6

2,5

MEGAdur EP 2 K składnik B

1,0

1,0

Kruszywo kwarcowe 0,1÷0,3 mm*

2,4

-

*- Stosunek wagowy kruszywa do żywicy w systemie MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR/KOLORMIX

Przygotowanie
materiału:

Czas przydatności materiału po zmieszaniu składników A i B wynosi:

  • 30 min (w temperaturze +20°C)

Pozostawienie zmieszanego materiału w opakowaniu powyżej tego czasu spowoduje utratę jego przydatności do użytku. Wyższa temperatura skraca a niższa wydłuża czas przydatności do użytku wymieszanego materiału.

UWAGA: Po zmieszaniu składników A i B zachodzi reakcja utwardzania z wydzielaniem ciepła.

Warunki
stosowania:

Minimalna temperatura otoczenia                                      -              +10°C

Minimalna temperatura podłoża                                         -              +10°C

Maksymalna temperatura podłoża i otoczenia                 -              +30°C

Maksymalna wilgotność względna                                     -              ≤ 80%

Maksymalna wilgotność podłoża                                        -              < 5%

Temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw :

-          najkrótszy                                                           12 h (w temperaturze +20°C)

-          najdłuższy                                                           48 h (na grunt z posypką kwarcową - 3 m-ce)

W przypadku braku posypki kwarcowej oraz przekroczenia maksymalnego odstępu czasowego pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw (powyżej 48 h), przed nałożeniem kolejnej warstwy żywicznej powierzchnię warstwy już wykonanej należy zmatowić (uszorstnić) np. papierem ściernym, a następnie dokładnie oczyścić i odpylić.

Metody
nakładania:

Materiał należy nanosić na właściwie przygotowane podłoże oraz w odpowiednich warunkach aplikacji.

Gładka powłoka posadzkowa (posadzka cienkowarstwowa) lub chemoodporna powłoka ochronna - wymieszany materiał rozlewać małymi porcjami i rozprowadzać równomiernie pacą metalową (na powierzchniach poziomych) lub nanosić wałkiem (na powierzchniach poziomych i pionowych) aż do uzyskania jednolitej, ciągłej powłoki o żądanej grubości. W celu uzyskania powłoki o wymaganych parametrach, zalecane jest nakładanie preparatu w 2 warstwach. Kolejną warstwę można nanosić po związaniu poprzedniej - odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami nie krótsze niż 12 godz. i nie dłuższe niż 48 godz. W przypadku przekroczenia tego czasu, powierzchnię wykonanej warstwy należy zmatowić (uszorstnić) np. papierem ściernym, a następnie dokładnie oczyścić i odpylić.

Samorozlewna posadzka z wypełnieniem kwarcowym o fakturze gładkiej lub antypoślizgowej (szorstkiej) - materiał wymieszać z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm w stosunku wagowym 1,9:1 (żywica:kruszywo). Mieszaninę rozlewać małymi porcjami i rozprowadzać równomiernie grabiami dystansowymi (ze szczeliną ustawioną na wymaganą grubość warstwy) lub pacą metalową ząbkowaną - aż do uzyskania żądanej grubości warstwy. Po rozłożeniu i wyrównaniu mieszaniny odczekać ok. 3 min, po czym dokładnie odpowietrzyć ułożoną warstwę za pomocą wałka odpowietrzającego (kolczastego). Wałkiem należy wykonywać powolne, naprzemiennie ruchy wzdłuż i w poprzek posadzki. Powierzchnię świeżo ułożonego i odpowietrzonego lecz niezwiązanego materiału należy posypać suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym frakcji 0,4÷0,8 mm (ewentualnie 0,6÷1,2 mm lub innej - w zależności
od wymaganego stopnia szorstkości powierzchni) lub kruszywem naturalnym, kamiennym-łamanym
czy sztucznym. Ilość kruszywa niezbędna do użycia jest uzależniona od grubości układanej warstwy i oczekiwanej szorstkości powierzchni i może się wahać od 2,0÷3,0 kg/m2 na każdy mm grubości warstwy. W przypadku odmiany KOLORMIX systemu MEGAdur KWAR 400, do wykonania posypki należy zastosować barwione kruszywo kwarcowe (tzw. MIX). UWAGA: przy stosowaniu do wykonywania posypki barwionego kruszywa kwarcowego, kolor materiału powinien być zgodny z dominującą barwa kruszywa! Po utwardzeniu materiału (minimum 12 godzin w temp. +20°C) należy usunąć nadmiar kruszywa, a następnie dokładnie odpylić i odkurzyć powierzchnię oraz wykonać warstwę zamykającą. Warstwę zamykającą wykonuje się poprzez nałożenie jednego z materiałów:

MEGAdur EP 2 K - warstwa zamykająca, stosowana w systemie MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR

lub

MEGAdur EP 3 - bezbarwna żywica epoksydowa, stosowana w przypadku wykonywania posypki z barwionego kruszywa kwarcowego (tzw. MIX) - w systemie MEGAdur KWARC 400 KOLORMIX

Stopień szorstkości powierzchni można regulować przy pomocy ilości materiału zużytego do wykonania warstwy zamykającej, w sposób następujący:

-  zużycie teoretyczne 0,3 kg/m2 – faktura powierzchni antypoślizgowa (szorstka)

-  zużycie teoretyczne 0,7 kg/m2 – faktura powierzchni gładka

Warunki BHP:

Stosować ubrania robocze, rękawice i okulary ochronne. Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach, oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Czyszczenie
narzędzi:

Narzędzia czyścić przy użyciu rozcieńczalnika do wyrobów epoksydowych - MEGAprotect R-EP 1. W ten sam sposób należy usuwać nieutwardzone zabrudzenia. Utwardzone pozostałości materiału można usunąć jedynie mechanicznie.

Ochrona
środowiska:

Składniki A i B w stanie nieutwardzonym mogą zanieczyścić wodę i nie wolno ich usuwać do kanalizacji, gruntu lub wód gruntowych. Należy bezwzględnie doprowadzić do utwardzenia resztek materiału. Utwardzone resztki materiału oraz opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.